Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 24
(184 kB)
Návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 644
V.n.z. o registračních pokladnách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 644/0 dne 21. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5., 6., 7. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1128).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 644/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 644/2, který byl rozeslán 9. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 80, usnesení č. 1460).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 24/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 23.3.2005.

Svým usnesením č. 74, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 644/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 644/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 38, usnesení č. 1633).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Témata EUROVOC: elektronická zařízeníhromadné stravovánímaloobchodpříjem ? platbaúčetnictvíúčetní položka