Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 241
(351 kB)
Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr obrany Martin Stropnický, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2016 usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 241/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 422, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.