Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 242
(12374 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Emilie Benešová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 11.5.2016 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 242/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 457, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.