Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 244
(15070 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Anna Šabatová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zuzana Baudyšová, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2016 usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 459, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.