Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 246
Petice k reality show

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.1.2006.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. RSDr. Vlastimil Balín, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2006 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. RSDr. Vlastimil Balín, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2006 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/2.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 547, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 548, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 551, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.