Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 25
(35 kB)
Návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Pavel Dostál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 596
V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Arch. Liana Janáčková, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 25/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 75, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 596/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 596/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1627).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Témata EUROVOC: hromadné sdělovací prostředkyinformační politikainformační společnostomezené šíření informacírozhlasové vysílánítelevizezpřístupňování informací