Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 251
(812 kB)
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.4.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Josef Táborský, který přijal k tomuto tisku dne 18.5.2016 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 251/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 486, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.