Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 26
(20 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 782
V.n.z. o státních dluhopisech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 782/0 dne 30. 9. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2004 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1337).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 782/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 782/2, který byl rozeslán 15. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 1483).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůpřevoditelný cenný papírsnižování dluhuveřejný dluh