Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 261
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2005 a jejím dalším rozvoji

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 8.2.2006 usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 261/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.3.2006.

Svým usnesením č. 372, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.