Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 261
(360 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 30
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 29. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 47).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/5 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 30/6, který byl rozeslán 19. 3. 2014 v 15:19.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 203).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.4.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2014 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 261/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 465, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 25.4.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2014.

Témata EUROVOC: cizinecké právocizí státní občanmigrující pracovníkpolitika zaměstnanosti EUsociální službyuznání dokladů o odborné kvalifikacivstup cizinců