Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 262
(101 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátorka Václava Domšová, senátor Pavel Janata, senátor Václav Jehlička, senátor Jan Ruml, senátor Jaroslav Šula, senátor Josef Zoser.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.1.2004.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.5.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.1.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/3.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 262/6.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 18.3.2004.

Svým usnesením č. 354, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 83, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 29.7.2005.

Svým usnesením č. 200, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 8. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 9. 2005 jako tisk 1083/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1083
Novela atomového zákona

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1083/0 dne 11. 8. 2005.

Témata EUROVOC: ionizující zářeníjaderná bezpečnostjaderná elektrárnajaderné právomírové využití energieobecradioaktivní odpadsprávní řízení