Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 27
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Hana Orgoníková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 658/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 658
Novela z. o stát. sociální podpoře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 658/0 dne 5. 5. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0658.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Jarmila Boháčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1173).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 658/4, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 41, usnesení č. 1329).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 658/5, který byl rozeslán 9. 2. 2005 v 18:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 241, usnesení č. 1500).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 27/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 23.3.2005.

Svým usnesením č. 70, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 658/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 658/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 1628).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Témata EUROVOC: dítěmateřská školaotcovská dovolenápředškolní výchovarodinasociální zabezpečení