Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 272
(1519 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jaromír Novák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 14.6.2016 usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 272/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 530, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 531, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.