Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 28
(57 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Janeček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 7. 2004 jako tisk 677/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 677
Novela z. o státní sociální podpoře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 31. 5. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0677.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Jitka Vojtilová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1350).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 677/3, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 1502).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 28/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 23.3.2005.

Svým usnesením č. 71, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Témata EUROVOC: adopce dítěteadoptované dítěpéče o postižené osobyrodinné přídavkysociální zabezpečení