Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 29
(505 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jaromír Jermář.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.2.2015.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2015.

Svým usnesením č. 105, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.