Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 29
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Říman.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 6. 2004 jako tisk 670/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 670
Novela z. o jednacím řádu PS

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 670/0 dne 13. 5. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0670.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 6. 2004 (usnesení č. 312). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1408).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 670/3, který byl rozeslán 9. 2. 2005 v 11:11.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 1501).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2005 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 29/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 23.3.2005.

Svým usnesením č. 73, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Témata EUROVOC: jednací řád parlamentuveřejnost zasedánívyšetřovací komise