Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 30
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Janeček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 7. 2004 jako tisk 709/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 709
Novela zákoníku práce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 709/0 dne 17. 6. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0709.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1352).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 709/3, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 250, usnesení č. 1503).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 30/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 23.3.2005.

Svým usnesením č. 72, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Témata EUROVOC: adopce dítětemateřská dovolenáotcovská dovolenárodinné přídavkyzákoník práce