Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 303
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu Správa železniční dopravní cesty s. o.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.3.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 8.2.2006 usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 303/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 19.4.2006.

Svým usnesením č. 459, v hlasování č. 120 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 19.4.2006.

Svým usnesením č. 460, v hlasování č. 120 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.