Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 31
(48 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zuzka Rujbrová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2004 jako tisk 725/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 725
Novela občanského soudního řádu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 725/0 dne 1. 7. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0725.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1339).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 725/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 725/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 725/4, který byl rozeslán 10. 2. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 1505).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2005 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 31/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 23.3.2005.

Svým usnesením č. 68, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 725/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 725/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1630).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Témata EUROVOC: mentálně postižený člověksoudní vyšetřovánísoudní řízenízpůsobilost k právním úkonům