Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 311
(317 kB)
Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 81
Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 81/0 dne 10. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 145).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/1 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 11. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/5 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/6 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/7 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/8 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 81/9, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 105, usnesení č. 330).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.7.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2014 usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 311/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 565, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.7.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceelektronická správainformační společnostinformační systémkybernetikaochrana údajůveřejná bezpečnostzpřístupňování informacíčinnost základních institucíústřední orgány státní správy