Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 32
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vilém Holáň.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2004 jako tisk 730/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 730
Novela občanského soudního řádu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 8. 7. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0730.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Hana Orgoníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1338).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 730/5, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 279, usnesení č. 1506).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2005 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 23.3.2005.

Svým usnesením č. 69, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Témata EUROVOC: adopce dítětenevyřízené soudní sporyobčanskoprávní řízenísoudní řízení