Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 33
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 877
Novela z. o zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 26. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1461).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2, který byl rozeslán 22. 2. 2005 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 572, usnesení č. 1576).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 33/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 79, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 877/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 877/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1631).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Témata EUROVOC: fyzická osobaosoba samostatně výdělečně činnápracovní vztahypráceprávnická osobapředmět podnikánísamostatná výdělečná činnostživnostživnostník