Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 332
(63 kB)
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 65.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jaroslav Kubera.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1130/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1130
Novela z. Ústava České republiky

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1130/0 dne 21. 9. 2005.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2006.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.4.2006.

Svým usnesením č. 469, v hlasování č. 137 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 9.8.2006.

Svým usnesením č. 517, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: dolní komorarozpuštění parlamentuústava