Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 336
(340 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátorka Eliška Wagnerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 30/0 - Novela z. o Ústavním soudu

zatím není databáze PS

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.9.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.10.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.10.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miloš Malý.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 22.11.2017 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/2.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 561, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 124, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2017.

Svým usnesením č. 316, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Navazující senátní tisk č. 295.

Témata EUROVOC: disciplinární právosoudcesoudce a státní zástupcesprávní deliktústavní soud