Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 336
Závěry ze zasedání Evropské rady konané 23. a 24. března 2006 v Bruselu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.4.2006.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 13.4.2006.

Svým usnesením č. 446, v hlasování č. 87 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.