Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 339
(77 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vladimíra Schovánka, Josefa Vaculíka a Petra Fejfara, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Schovánek, senátor Petr Fejfar, senátor Josef Vaculík.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.4.2006.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.9.2006.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.5.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 13.9.2006 usnesení č. 379, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 339/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 24.5.2006.

Svým usnesením č. 484, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 24.5.2006.

Svým usnesením č. 484, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.10.2006.

Svým usnesením č. 531, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 12.10.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2006 jako tisk 62/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 62
Novela obchodního zákoníku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 17. 10. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 110).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 62/3, který byl rozeslán 20. 3. 2007 v 16:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 124, usnesení č. 301).

Témata EUROVOC: akcionářfinanční akcieobchodní právopřevoditelný cenný papír