Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 353
(3269 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1276.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 21.6.2006 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 353/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 508, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: ombudsmanzpráva o činnosti