Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 353
(422 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 49
Novela z. o vojácích z povolání - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 5. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: David Kádner a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 259).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/3, který byl rozeslán 16. 9. 2014 v 16:16.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 403).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 15.10.2014 usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 353/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 634, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 332/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 49/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 49/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 84, usnesení č. 547).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Témata EUROVOC: armádamzdaodměňovánípracovní právoprofesionální armádaprémiestatut zaměstnancevojenský personálvojenský výcvik