Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 354
(467 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2005
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 21.6.2006 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 354/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 510, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.