Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 355
(25 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Miroslav Kalousek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 980/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 980
Novela z. Ústava České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 11. 5. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0980.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2175).

 • V
 • L

  Návrh projednán 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Zkrácení lhůty na projednání výbory nebylo schváleno.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 980/4, který byl rozeslán 19. 4. 2006 v 14:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4., 9. 5. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 2462).

Hlasování č. 375 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.5.2006.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 21.6.2006 usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 355/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 512, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 512, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 536, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 536, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: parlamentní imunitaposlanec parlamentusoudcetrestní stíháníústava