Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 36
(125 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 686
Novela z. o inspekci práce - související

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 3. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1185).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/2, který byl rozeslán 2. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1482).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.3.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který nepřijal k tomuto tisku dne 23.3.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 36/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 81, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 686/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 686/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 40, usnesení č. 1635).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 5. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 686/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 686/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 1719).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2005.

Témata EUROVOC: bezpečnost při prácipracovní inspekcesociální klauzulezákonné pracovní podmínky