Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 361
Informace vlády o pořadu jednání Evropské rady konaného ve dnech 15. a 16. června 2006 v Bruselu a o pozicích České republiky

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.5.2006.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 25.5.2006.

Svým usnesením č. 496, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.