Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 364
(79 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jaroslav Kubera.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.5.2006.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.9.2006.

Senát přikázal senátní tisk dne 21.6.2006.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 5.9.2006 usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 364/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 513, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.10.2006.

Svým usnesením č. 532, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 12.10.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 9. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 11. 2006 jako tisk 61/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 61
Novela z. o jednacim řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 17. 10. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: PaedDr. Jana Rybínová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2006 na 7. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 79, usnesení č. 132).

Navazující senátní tisk č. 1.

Témata EUROVOC: horní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní proces