Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 365
(940 kB)
Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Pavel Dvořák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.5.2006.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 6.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2006 usnesení č. 363, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 365/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 541, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 542, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: informační síťkomunikační systémpoštovní službapřenos datregulace telekomunikacíspojetelekomunikacetelekomunikační politikazpráva o činnosti