Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 369
(343 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Josefa Novotného a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Josef Novotný, senátorka Jitka Seitlová, senátorka Alena Palečková, senátorka Soňa Paukrtová, senátorka Helena Rögnerová, senátor Igor Petrov, senátorka Liana Janáčková, senátorka Václava Domšová, senátor Josef Zoser.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.7.2006.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.12.2006.

Senát přikázal senátní tisk dne 5.10.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 1.11.2006 usnesení č. 387, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 369/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.10.2006.

Svým usnesením č. 535, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 20.12.2006.

Svým usnesením č. 41, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 20.12.2006.

Svým usnesením č. 42, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.