Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 37
(39 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 721
Novela z. o kolektivním vyjednávání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 721/0 dne 1. 7. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 39)

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1348).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 721/2, který byl rozeslán 10. 2. 2005 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1504).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.3.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 23.3.2005 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 37/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 82, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 721/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 721/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 41, usnesení č. 1636).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 5. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 721/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 721/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 47, usnesení č. 1717).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2005.

Témata EUROVOC: kolektivní smlouvakolektivní vyjednávánípolitika zaměstnanostipracovní vztahy