Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 38
(418 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 801
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 801/0 dne 20. 10. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2004 (usnesení č. 346). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1328).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 801/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 801/2, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 11:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 421, usnesení č. 1534).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.3.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2005 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 38/3.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 105, v hlasování č. 115 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.4.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 801/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 801/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 37, usnesení č. 1632).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Témata EUROVOC: daň ze spotřebyfiskální politikaspotřební daňtabákový průmysl