Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 380
(46 kB)
Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Josef Pavlata.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.9.2006.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2006 usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 380/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.10.2006.

Svým usnesením č. 526, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.10.2006.

Svým usnesením č. 527, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - volí.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.10.2006.

Svým usnesením č. 528, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - volí.