Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 39
(32 kB)
Návrh zákona o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslankyně Miroslava Němcová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2004 jako tisk 672/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 672
N.z. o odškodnění obětí okupace

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 672/0 dne 26. 5. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0672.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 6. 2004 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3., 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1349).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 672/2 (doporučuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8., 9., 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 672/3, který byl rozeslán 18. 2. 2005 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 526, usnesení č. 1564).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.3.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 106, v hlasování č. 120 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 107, v hlasování č. 120 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 7.4.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 672/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 672/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 1629).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Témata EUROVOC: Organizace Varšavské smlouvynáhrada škodyoběťodškodněnívojenská okupaceČeskoslovensko