Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 4
(1237 kB)
Návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 768
V.n.z o elektronických komunikacích - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.1.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2005 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 4/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 4/5.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 27.1.2005.

Svým usnesením č. 44, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 2.2.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 768/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 2. 2005 poslancům jako tisk 768/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 441, usnesení č. 1542).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 3. 2005.

Témata EUROVOC: elektronická správainformatika a průmysl zpracování datinformační systémkomunikační systémslužba ve veřejném zájmutelekomunikacetelematikaveřejná správazpřístupňování informací