Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 40
(123 kB)
Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban a Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 529
V.n.z. o podp. využ. obnovitel. zdrojů - EU


 • V
 • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 529/2 (komplexní pozměňující návrh).
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 529/3, který byl rozeslán 15. 2. 2005 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 513, usnesení č. 1563).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.3.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jaroslav Mitlener, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2005 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 98, v hlasování č. 83 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.4.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2005.
  Prezident zákon 26. 4. 2005 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2005.

Témata EUROVOC: alternativní energiebioplynelektrická energiegeotermální energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojesolární energietepelná energievodní energievyužívání zdrojůvětrná energie