Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 406
(63 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Šuly a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Šula, senátor Karel Barták, senátor Daniel Kroupa, senátor František Kroupa, senátor Ivo Bárek, senátor Martin Mejstřík.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.7.2004.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.12.2004.

Senát přikázal senátní tisk dne 4.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 8.12.2004 usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 406/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 4.11.2004.

Svým usnesením č. 529, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 4.11.2004.

Svým usnesením č. 529, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 10.12.2004.

Svým usnesením č. 571, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 10.12.2004.

Svým usnesením č. 571, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2005 jako tisk 845/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 845
Senát. n. z. o státním občanství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 845/0 dne 21. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2005 (usnesení č. 395). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1593).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/2 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/3 (doporučuje schválit).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/4 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 845/5, který byl rozeslán 26. 10. 2005 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 65, usnesení č. 1986).

Navazující senátní tisk č. 206.

Témata EUROVOC: aplikace zákonadvojí státní příslušnoststátní občanstvíudělení občanstvíČeskoslovensko