Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 41
(238 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.3.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 919.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2005 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 41/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 166, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská unieboj proti zločinnostipodvodtrestný čin proti majetkuŠvýcarskočlenská země