Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 410
(79 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý v Moskvě dne 4. října 2001
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.9.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 770.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 13.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.10.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 3.11.2004 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 410/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 1. schůzi a projednal jej dne 16.12.2004.

Svým usnesením č. 27, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 17.12.2004 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: dostupnost právapomoc sociálně znevýhodněným skupinámprávní pomocprávní spoluprácepřístup k soudusoudní spolupráce EU v trestních věcechČeská republika