Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 42
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Milada Emmerová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.3.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 920.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 42/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Témata EUROVOC: cenová regulacekouřeníobchodní omezenípropagacepropagační účinektabáktabákový průmyslzdravotní rizikozdraví veřejnostiČeská republika