Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 422
(38 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.10.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 795.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.10.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 10.11.2004 usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 422/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 27.1.2005.

Svým usnesením č. 46, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 28.1.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Bulharskonelegální migracepolicejní spoluprácevyhoštěníČeská republika