Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 424
(206 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.10.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 798.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 18.11.2004 usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 424/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 27.1.2005.

Svým usnesením č. 47, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dopisem ze dne 28.1.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - odročuje jednání mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: mezinárodní dohodaobchodování s lidmiprostitucevypovědění smlouvy