Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 425
(27 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael o civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Milan Šimonovský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.10.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 799.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2004 usnesení č. 374, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 425/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.1.2005.

Svým usnesením č. 56, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 28.1.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Izraelnavigační zařízenísatelitní navigacečlenský stát EU