Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 43
(490 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.3.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 923.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Josef Kalbáč, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.10.2005.

Svým usnesením č. 242, v hlasování č. 204 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: ochrana živočišné říšeptácispolupráce v oblasti životního prostředí