Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 439
(368 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.11.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 814.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2005 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 439/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.1.2005.

Svým usnesením č. 58, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 28.1.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Norskodaňová úmluvaČeská republika